Розвиток логічного мислення молодших школярів

на уроках інформатики

 

 

Міркування, позбавлене логіки, стає неправильним. Логіка для мислення те саме, що й граматика для мови.

Від розв’язанні різноманітних логічних задач, головоломок міцнішатиме дитячий розум. Учень навчається швидше думати й знаходити сміливі, а часом – несподівані розв’язки життєвих ситуацій.

Використання комп’ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових здібностей, тренерує пам’ять, розвиває просторову уяву, творче нестандартне мислення в розв’язуванні задач, підвищує інтерес до навчання.

Працюючи з зошитаим  відкриваються  широкі можливості для розвитку розумових здібностей школярів: пам’яті, логічного мислення, уяви, уваги, для формування інформаційної культури, формуються первинні уміння доказово міркувати і пояснювати свої дії; спрямований на знайомство учнів з комп’ютерною термінологією, сприяю розширенню словникового запасу.

 Цікаві завдання сприяють розвитку логічного мислення, просторової уяви, формують алгоритмічний підхід до розв’язання задач, розширюють світогляд, розвивають пам’ять, увагу, художньо-творчу уяву, нестереотипне, асоціативне, критичне, логічне та образне мислення. Результати в кінці навчального року показали, що в учнів сформувались уявлення про поняття „інформація”, властивості інформації, способи отримання, передачі та опрацювання інформації, організація збереження інформації.

Завдання, які вони виконують, дають навики самостійного дослідження, розвивають інтуіцію, вчать робити логічні висновки при роботі з картками.

Далі робота в зошитах з логічними темами  та розв’язуванням задач до цих тем. Пояснюю завдання для самостійних робіт, які діти виконують самостійно, або в парах, або по групах. Ця робота є обов’язковою на кожному уроці, адже під час таких робіт відбувається поділ дітей на групи, де одні працюють за комп’ютерами, а інші в зошитах. Цю частину уроку я можу провести у формі гри, бесіди, обговорення ситуацій. Також, є уроки, теоретична частина яких призначена для підтримки вивчення навчальних предметів, повторення і закріплення матеріалу.

 


читати далі...

Вплив інформаційних технологій на формування духовності.

Наше суспільство переживає період стрімких трансформацій: технологічний прогрес, розвиток комунікацій, світову конкуренцію, глобалізаційні процеси. Тому духовність нації – дуже важливий елемент, ми спостерігаємо як світ втрачає духовний стрижень. Сучасні батьки не мають уявлення про основи формування духовності, вся турбота про дітей зводиться до матеріальних накопичень, а звідси духовна деградація молоді. Головне для більшості молодих людей – розваги, гроші, утилітарні цінності, вони не живуть за моральними законами, не прагнуть духовних цілей. І тому виховання людини, здатної протистояти духовній деградації, моральному виснаженню мають на себе взяти освітні заклади.

 

2  3

Як провести батьківські збори

Поради класному керівнику з проведення зборі

 

 


 читати далі ...

Запрошуємо пройти курси Інтел!


 читати далі ...

 

Батьківські збори "Безпека дітей в Інтернеті" для учнів 1-11 класів

Збори 5-11 класи.pptx
Microsoft Power Point Presentation 4.8 MB
Збори 5-11 класи.docx
Microsoft Word Document 39.2 KB